Ognisko w Markach – Parafia św. Izydora, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 93

Parafia

Spotkania odbywają się w trzeci wtorek miesiąca. Zaczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, następnie od godz.19.00 kontynuujemy spotkanie w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Kazimierz Sztajerwald. Parafia św. Izydora >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

Na spotkaniu wrześniowym rozmawialiśmy o mocy błogosławieństwa małżonków na podstawie tekstu ks. dra Krzysztofa Stoli pod tym samym tytułem. „O ile mniej zło miałoby przystep do rodzin, gdyby kwitła w nich praktyka błogosławieństwa”.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 18 października.

W spotkaniu uczestniczyło 7 osób oraz ks. Waldemar. Agnieszka i Kamil opowiedzieli historię pojednania w swoim małżeństwie, które po ludzku było nie do uratowania. Tym samym potwierdzili charyzmat naszej Wspólnoty, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Na koniec ks. Waldemar udzielił duszpasterskiego błogosławieństwa.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 20 września, jak zwykle w trzeci wtorek miesiąca

Na ostatnim spotkaniu Wspólnoty obecnych było 10 osób i ksiądz Waldemar. Podzieliliśmy się swoją aktualna sytuacją, a następnie rozważaliśmy poniższy tekst, dotyczący czytań z niedzieli poprzedzającej spotkanie: Sprawdzianem tego, czy nasza miłość jest na wzór Chrystusa, jest miłość nieprzyjaciół… Na koniec spotkania ks. Waldemar udzieli nam duszpasterskiego błogosławieństwa.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w trzeci wtorek czerwca, tj. 21.06.2022 r., jak zwykle o godzinie 19.00 w Domu Katolickim w Markach.

W spotkaniu w dniu 19 kwietnia wzięło udział 12 osób oraz ksiądz Waldemar, który na zakończenie spotkania wszystkim nam udzielił pasterskiego błogosławieństwa. W trakcie spotkania uczestnicy podzielili się swoją sytuacją kryzysową oraz sposobami radzenia sobie z nią. Dwie pary przedstawiły swoje doświadczenie działania Pana Boga w ratowaniu ich małżeństw. Przeczytaliśmy też fragment wypowiedzi Nicka Vujicica o tym, jak ważna jest łagodność w relacjach międzyludzkich.

Zapraszamy na następne spotkanie 17 maja, jak zwykle w trzeci wtorek miesiąca.

W spotkaniu wzięło udział 10 osób i ksiądz proboszcz parafii Świętego Izydora w Markach. Świadectwo przezwyciężenia kryzysu i pojednania w swoim małżeństwie przedstawiła Agnieszka (mąż Agnieszki, Kamil niestety zachorował). Agnieszki i Kamila można też posłuchać pod linkiem: https://youtu.be/gY756UHZueg

Zapraszamy na kolejne spotkanie 19 kwietnia, jak zwykle w trzeci wtorek miesiąca.

W spotkaniu wzięło udział 9 osób, w tym ksiądz Waldemar, który na końcu spotkania pobłogosławił wszystkich uczestników. Rozmawialiśmy o duchu prawdy i miłości oraz dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami dotyczącymi wysłuchanego fragmentu konferencji „Małżeństwo jako Wspólnota Ducha” – ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza, wygłoszonej podczas Rekolekcji Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Ożarowie Mazowieckim 22.10.2016 r.: Link

Cała konferencja jest do odsłuchania pod adresem: Link
a całe rekolekcje pod adresem: Link

Zapraszamy na następne spotkanie w trzeci wtorek kolejnego miesiąca, czyli 15 marca.

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób oraz ksiądz Waldemar. Jedna z uczestniczek przedstawiła postać błogosławionej Elżbiety Canori Mora, patronki zdradzonych, porzuconych i cierpiących z powodu małżonka.
Na zakończenie spotkania ksiądz Waldemar udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w trzeci wtorek lutego, tj. 15.02.2022.

W ostatnim spotkaniu wzięło udział 9 osób. Podzielimy się opłatkiem i życzeniami. Rozmawialiśmy o tym, jak spędzaliśmy wigilię Bożego Narodzenia i Święta w naszych rodzinach pochodzenia i tych, które sami założyliśmy. Na koniec, ksiądz Waldemar udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.
Na kolejne spotkanie zapraszamy w trzeci wtorek stycznia, tj.18.01.

W ostatnim spotkaniu Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Sychar, 16 listopada uczestniczyło 14 osób oraz ksiądz Waldemar. Rozmawialiśmy o treści przysięgi małżeńskiej na podstawie 12 rozdziału książki ks. Marka Dziewieckiego pt. „Małżeństwo”. Na zakończenie KS. Waldemar udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.

W grudniu spotkanie odbędzie się jak zwykle w trzeci wtorek miesiąca, czyli 21.12. o godzinie 19.00. Zapraszamy

Ognisko Sychar w Lublinie serdecznie zaprasza was na Jubileuszowe Rekolekcje w dniach 19-21 listopada 2021r.- do Nałęczowa.

Poprowadzi je wspaniały rekolekcjonista Ks. dr. hab Stanisław Zarzycki, Paulin, Pracownik Naukowy KUL, Opiekun Duchowy Ogniska SYCHAR Lublin.
Temat Rekolekcji: „Nasze postawy i rany w zwierciadle miłości Jezusa Chrystusa do Kościoła”.
Miejsce: Nałęczów, Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny „Jabłuszko” https://jabluszko.kuria.lublin.pl/
Zapraszamy do przesławnego kurortu Ziemi Lubelskiej – Nałęczowa, malowniczego miasteczka Bolesława Prusa i Doktora Judyma. Miasteczka do którego przyjeżdżają znane osobistości kultury, sztuki nauki – z całego świata. W pobliżu, w Wąwolnicy znajduje się Słynne Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej, a także słynny Kazimierz Dolny oraz Janowiec n. Wisłą. Nałęczów -to także miejsce co najmniej kilku domów rekolekcyjnych, do których chętnie przyjeżdżają pielgrzymi z całej Polski. Wspólnota SYCHAR organizuje, nie po raz pierwszy w tym miejscu -Rekolekcje dla Trudnych Małżeństw. Dla Małżeństw potrzebujących wsparcia. Zapraszamy wszystkich „Sycharowiczów” z całej Polski i zagranicy. A jeżeli nie należysz jeszcze do Wspólnoty Trudnych Małżeństw „SYCHAR”, a twoje małżeństwo przeżywa kryzys, to ciebie także zapraszamy. Zapraszamy także osoby, których małżeństwa są szczęśliwe. Pan Bóg zaprasza właśnie ciebie, na te właśnie rekolekcje i przygotował specjalnie dla ciebie Słowo: poradę, wsparcie, pocieszenie, umocnienie, odpowiedzi na twoje pytania. Słowo będzie głosił ks. dr hab Stanisław Zarzycki – opiekun Duchowny WTM SYCHAR Lublin. Obecny będzie także ks. Paweł Dubownik-Krajowy Duszpasterz WTM SYCHAR.

Zapisy odbędą się poprzez wysłanie maila na adres naszego Domu:
dom.rekolekcyjny.naleczow@diecezja.lublin.pl przez zgłoszenie swojej chęci uczestnictwa w rekolekcjach i namiarów na siebie.

UWAGA: w tytule maila piszemy koniecznie: REKOLEKCJE SYCHAR 19-21.11.21

Serdecznie Zapraszamy !!!
Jerzy Syska
WTM SYCHAR Lublin

Plakat_Lublin

(dodatkowe informacje: 602 685 153;  662 624 381)

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób i ksiądz Waldemar. Po podzieleniu się swoimi problemami przez wszystkich uczestników spotkania, jeden z nich Piotr dał świadectwo owoców uczestnictwa w ostatnich rekolekcjach Sycharowskich i niezmierzonej opieki Pana Boga. Na koniec ksiądz udzielił nam błogosławieństwa Bożego.

Na następne spotkanie zapraszamy 16 listopada, jak zwykłe w trzeci wtorek miesiąca.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób i ksiądz. Rozmawialiśmy o Krucjacie Miłości błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Na następne spotkanie zapraszamy w trzeci wtorek miesiąca, tj. 19 października.

Na spotkaniu w dniu 17 sierpnia rozmawialiśmy o Bożym Miłosierdziu, o tym jak je rozumiemy i jakie mamy doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Dzieliliśmy się też swoimi świadectwami i czytaliśmy świadectwa m.in. Romana Kluski z książeczki: „Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie” ks. Józefa Orchowskiego.

Na następne spotkanie zapraszamy 21.09., w trzeci wtorek września.

Ostatnie dwa spotkania poświęcone były książce „Przyjaźń, miłość, małżeństwo”, której autorami są Larry i Nordis Christenson. Oto kilka ważniejszych myśli z tej książki, opartej w całości na Piśmie Świętym: Małżeństwo przypomina podbój i zasiedlenie nowego kraju, przypomina pionierska przeprawę przez rzekę Missisipi w 1840 r. Dla każdego małżeństwa rozpoczynającego wspólne życie jest to nowy, nie zasiedlony kraj, w który wkracza. Pionierstwa łączy w dwie sprawy: nadzieję i trudności. Zbyt często nadzieja więdnie napotkawszy trudności. Kryzys w małżeństwie stawia nie tylko liczne problemy, ale i możliwości. Z kryzysu może wyłonić się lepsze małżeństwo: zdrowsze, bardziej swobodne, twórcze i kochające niż poprzednio.
Aby wyjść z kryzysu trzeba koniecznie docenić doniosłość tego, co mówi Biblia o małżeństwie, a następnie poddać się działaniu Ducha Świętego, by stosować w praktyce, w życiu codziennym zasady biblijne. Małżeństwo jest instytucją ustanowioną przez Boga i należy do Niego. Bóg powołuje ludzi do małżeństwa. I jest to prawda wyzwoliciela. Wyzwala nas z nieprawdziwego przekonania, że należy ono do nas oraz od fałszywego mniemania, że to my należymy do małżeństwa.
Sprawa przedstawia się całkiem inaczej, jeśli spojrzymy na małżeństwo jako na powierzony nam „depozyt”. Taki depozyt wymaga drugiej strony żywotnie zainteresowanej tym, co zostało powierzone. Bóg ma udział w małżeństwie: powierzył kapitał, a więc przyszłość społeczności ludzkiej tym, którzy zawierają małżeństwo. Nadto On ich podtrzymuje w małżeństwie i to jest najważniejsze. Małżeństwo opierające się na Bogu czerpie z Jego zasobów. Małżeństwo pod przewodnictwem Boga wymaga, by mężczyzna stał się pionierem nowego stylu życia. Powodzenie mężczyzny jako męża zależy od jego związku z Jezusem Chrystusem, „który nam w wierze przewodzi”(Hbr12,2).
Mówiliśmy jeszcze na podstawie tej książki, jak mężczyzna powinien kochać swoją żonę: „Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało… Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem” (Ef 5, 28, 31)
Feministki bazują na wielkim rozgoryczeniu kobiet, którego prawdziwym źródłem jest nie to, że mężczyźni wyłączyli kobiety z pełnego udziału w najważniejszych instytucjach i strukturach społecznych, lecz fakt, że to mężczyźni wyłączyli się z pełnego i twórczego udziału w swej małżeńskiej przygodzie. Nie dali małżeństwu, a więc i swym żonom, statusu uznania, jakie dała mu natura i Bóg. Kobieta cierpi nad utratą tego uznania. Ulegając naturze i wszystkim ludzkim doświadczeniom kobieta wiąże się z mężczyzną w małżeństwie, a potem czuje się oszukana i zdradzona, kiedy dla jej męża małżeństwo staje się czymś drugorzędnym. Życie rodzinne będzie nadal upadać, jeśli mężowie nie będą go stawiać na pierwszym planie. Mężowie i żony potrzebują uczyć się nawzajem miłości.

Na następne spotkanie zapraszamy 17 sierpnia.

W spotkaniu wzięło udział 10 osób i ksiądz.
Zapoznaliśmy się z życiorysem błogosławionej Elżbiety Canori Mora, patronki zdradzonych, porzuconych i cierpiących z powodu małżonka.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 15 czerwca.

Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o przyczynach trudności w małżeństwie, na podstawie tekstu Andrzeja Urbaniaka. Pierwsza rzecz, o której warto pamiętać, jest fakt, że trudności w małżeństwie są rzeczą normalną i prowadzą do rozwoju. Oto trzy źródła trudności w małżeństwie:
1. Niewłaściwy start do małżeństwa.
2. Trudności zewnętrzne, które wynikają ze zmiany sytuacji życiowej. Niespełnione oczekiwania wobec małżonka. Drogą wyjścia z małżeńskich problemów jest rozmowa o wszystkich sprawach, które się pojawiają.

Kolejne spotkanie, na które zapraszamy 18 mają dotyczyć będzie komunikacji w małżeństwie. Serdecznie zapraszamy

Ostatnie spotkanie poświęcone było 12 kroków programu 12 kroków ku wolności, ku pełni życia.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim radosnego Alleluja!!!

W tym miesiącu spotykamy się jak zwykle w trzeci wtorek miesiąca, czyli 20 kwietnia godzinie 19.00. Zapraszamy

Po podzieleniu się naszymi problemami zapoznaliśmy się z istotą kroku 11, programu 12 kroków ku wolności dla chrześcijan: „Staraliśmy się pogłębić naszą relację z Bogiem poprzez modlitwę, rozeznawanie Jego woli i wchodzenie w doświadczenie, by te wolę pełnić”. Na koniec ksiądz udzieli nam kapłańskiego błogosławieństwa.
Kolejne spotkanie odbędzie się w trzeci wtorek kolejnego miesiąca, tj. 16 marca. Serdecznie zapraszamy

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR zaprasza do wspólnego szturmowania NIEBA!😇
Wypraszajmy pojednanie naszych małżeństw. 🙏❤️

04-12.02.2021
Wspólna, Wspólnotowa Nowenna o pojednanie małżeństwa w kryzysie 🙏❤️😇
Możesz dołączyć do wydarzenia na FB:
➡️ http://bit.ly/FB-Nowenna_o_pojednanie_malzenstwa

Możesz dołączyć do wydarzenia na YT:
➡️ http://bit.ly/YT-Nowenna_o_pojednanie_malzenstwa

Codziennie będzie dodawany tekst/nagranie z kolejnego dnia nowenny.

13.02.2021 o godz. 15.00
Uwieńczeniem Nowenny będzie Wspólnotowa Eucharystia i Adoracja – przy okazji Światowego Dnia Małżeństwa – Dnia Wspólnoty Sychar.
Msza i adoracja będą transmitowane na żywo na naszych kanałach:

YT ➡️ http://bit.ly/YT_Msza_i_adoracja_Swiatowy_dzien_malzenstw
FB ➡
️ http://bit.ly/FB_Msza_i_adoracja_Swiatowy_dzien_malzenstw

Bąd
źmy w tym dniu w jedności. Łączmy nasze serca i modlitwy o nasze małżeństwa.🙏

Udostępniajcie wydarzenia na swoich mediach społecznościowych, aby jak najwięcej ludzi mogło wziąć w nich udział. Zapraszajcie nie tylko małżeństwa w kryzysie.
Msza Św. będzie z odnowieniem przysięgi małżeńskiej, dla każdego sakramentalnego małżeństwa. 👰🤵

PS. Z ramienia Wspólnoty, organizacją wydarzeń zajmuje się Zespół LEM – prosimy o wsparcie modlitewne, o pomyślność transmisji na żywo. 🙏

Rozmawialiśmy o 10 kroku i podzieliliśmy się naszymi problemami. Na koniec ksiądz udzielił nam błogosławieństwa.
Zapraszamy na kolejne spotkanie w trzeci wtorek lutego o 19.00. Tematem będzie krok 11.

„… Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”
W małym Świętym Dziecku, Bóg daje nam Zbawienie. Niech ta Dobra Nowina zagości w waszych sercach, niech wypełni je miłością, pokojem i umocni nadzieją. Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia 🙂

W spotkaniu wzięły udział 4 osoby, w tym ksiądz. Podzieliliśmy się bieżącymi sprawami i trudnościami, wspierając się wzajemnie oraz złożyliśmy życzenia na Święta i Nowy Rok.
Na koniec ksiądz proboszcz udzielił nam błogosławieństwa.
Zapraszam na kolejne spotkanie już 12 stycznia 2021r., jak zwykle w trzeci wtorek miesiąca.

W spotkaniu uczestniczyły 4 osoby. Rozmawialiśmy o ósmym kroku programu „12 kroków ku pełni życia”. 8 krok dotyka poczucia skrzywdzenia i zaprasza do wzięcia odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy sobie i bliźniemu.
Na kolejne, ostatnie w tym roku spotkanie zapraszamy 15 grudnia. Tematem będzie krok 9.

W spotkaniu wzięły udział 4 osoby. Rozmawialiśmy o 7 kroku programu 12 kroków ku wolności, ku pełni życia dla chrześcijan. Krok 7 jest krokiem pokory. Pokornie błagaliśmy, by Bóg uwolnił nas od naszych słabości.
Następne spotkanie w trzeci wtorek listopada, tj. 17.11. o godzinie 19.00 o kroku ósmym. Zapraszamy

W spotkaniu wzięło odział 7 osób oraz ksiądz. Rozmawialiśmy o kroku 6 programu 12 kroków ku wolności, ku pełni życia.
Na spotkanie w październiku zapraszamy w trzeci wtorek miesiąca 20.10.

Witajcie, 

jesteśmy Zespołem prowadzących Warsztaty „Wreszcie żyć”,które opierają się na Programie 12 kroków, bazując jednocześnie na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łącząc rozwój duchowy i psychoterapię.
Warsztat jest formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności w sferze psychicznej i duchowej, w relacjach z innymi, ze sobą, z Panem Bogiem. Link.

Podczas ostatniego spotkania rozmawialiśmy w gronie 6 osób i ks. proboszcza o 5 kroku programu 12 kroków ku pełni życia dla chrześcijan.
Na spotkanie wrześniowe zapraszamy w trzeci wtorek miesiąca, tj. 15.09.2020 r.
Tematem  spotkania będzie krok 6 oraz krótkie podsumowanie kroków 1-5. Serdecznie zapraszamy!

W spotkaniu 21 lipca uczestniczyło 10 osób oraz ksiądz proboszcz. Tematem spotkania był krok czwarty z programu „Wreszcie żyć 12 kroków ku wolności”.

Na kolejne spotkanie zapraszamy wyjątkowo w drugi wtorek miesiąca, tj. 11 sierpnia

We wtorkowym spotkaniu wzięło udział 8 osób oraz ksiądz proboszcz. Po podzieleniu się tym co u nas, przypomnieliśmy sobie dwa pierwsze kroki z dwunastu i poznaliśmy brzmienie i treść kroku trzeciego. W wielkim skrócie istota tych kroków to:

  1. Ja nie mogę (poradzić sobie już że swoim życiem i problemami)
  2. On, Bóg może (przywrócić mi duchowe zdrowie)
  3. Ja Mu pozwolę (powierzę swoje życie i wolę opiece Boga, na ile Go pojmuję).

Kolejne spotkanie o 4 kroku w trzeci wtorek lipca (21.07).

Na koniec ksiądz proboszcz nam pobłogosławił.

Zapraszamy

Uwaga, odwołane spotkanie Sychar w Markach! W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Polsce comiesięczne spotkanie Ogniska WTM Sychar w miesiącu marcu nie odbędzie się. O spotkaniu w kwietniu będziemy informować.

W spotkaniu uczestniczyło 7 osób. Rozmawialiśmy o 2 kroku, o działaniu Pana Boga w naszym życiu.
Renata opowiedziała o kryzysie w swoim małżeństwie i o tym, jak Pan Bóg posługując się warsztatem 12 kroków dla chrześcijan uzdrowił ją i jej małżeństwo.
Zapraszamy na spotkanie o trzecim kroku w trzeci wtorek kolejnego miesiąca, tj. 17 marca.

We wczorajszym spotkaniu uczestniczyło 7 osób. W tym roku zaplanowaliśmy przyjrzeć się programowi 12 kroków ku wolności dla chrześcijan. Styczeń, to pierwszy miesiąc i pierwszy krok. Kolejne miesiące, to kolejne kroki. W pierwszym kroku „Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.” Bezsilny nie znaczy bezradny. Gdy zobaczymy, co jest w zasięgu naszej odpowiedzialności, przestaniemy zajmować się sprawami, na które nie mamy wpływu. W lutym, w trzeci wtorek miesiąca, zajmiemy się drugim krokiem: „Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.” W kolejnych miesiącach kolejne kroki.
Na kolejne spotkanie zapraszamy w trzeci wtorek lutego, tj. 18.02.2020 r. Zapraszamy

W spotkaniu uczestniczyło kilka osób oraz ksiądz proboszcz. Rozmawialiśmy o oczekiwaniach na podstawie artykułu z dwumiesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w trzeci wtorek października, tj. 19.11.2019 r. Tematem będzie uczciwość w relacjach i z samym sobą. Zapraszamy

Na ostatnim spotkaniu podzieliliśmy się naszymi trudnościami w relacjach. Zapraszamy na kolejne spotkanie, którego tematem będą oczekiwania.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w trzeci wtorek października, tj. 15.10.2019 r.

Na spotkaniu było 5 osób. Podzieliliśmy się swoimi trudnościami, a następnie rozmawialiśmy o wdzięczności, zainspirowani konferencją księdza Ignasiaka z Katowic.

Wdzięczność otwiera oczy i rozszerza serca, zarówno temu, który okazuje wdzięczność, jak i osobie wobec której się ją wyraża.
Aby okazać wdzięczność, trzeba najpierw dostrzec to dobro, które się otrzymało (otwieranie moich oczu), a potem to dobro w swoim sercu „zaakceptować” (poszerzyć o to dobro swoje serce), aby móc za nie podziękować.
Wdzięczność „otwiera oczy” temu, który coś dobrego czyni (bo czasem on sam już tego nie dostrzega) oraz poszerza jego serce, kiedy słyszy, że ktoś zauważył jego dobroć.
Wdzięczność nie musi obejmować rzeczy niezwykłych. Umiejętność cieszenia się z małych rzeczy i wdzięczność za nie czyni człowieka szczęśliwym.
Postawy wdzięczności można się nauczyć. Można na przykład notować każdego dnia przed snem 5 rzeczy, za które jest się w danym dniu wdzięcznym Bogu i ludziom.
Gdy doświadczamy ciężkich chwil i trudno jest nam znaleźć coś pięknego, pozytywnego, otwieramy notatnik i czytamy zapisane tam słowa. Odnajdujemy wtedy radość i szczęście.
Można być też wdzięcznym za bardzo proste rzeczy, np. mam co jeść, mam gdzie spać, nie ma wojny itp.
Najlepszą metodą na narzekanie (zło), nie jest unikanie zła, ale czynienie dobra, dostrzeganie go i bycie wdzięcznym za nie. Jeżeli wypełniamy dobrem i wdzięcznością swoje serce to nie mamy tam miejsca na zło, ale jeżeli nie czynimy dobra, to nasze serce wypełniać będzie zło, które jest „bezczelne”  i  wypełnia każdą pustkę.
Jak pisał ks. Blachnicki „Wdzięczność okazana Bogu otwiera serce człowieka na przyjęcie darów Bożej łaski”, czyli bez postawy wdzięczności wobec Boga nie jesteśmy w stanie przyjąć Jego łaski, którą On chce nam udzielić. Najdoskonalszą formą wdzięczności jest Eucharystia – wdzięczność Bogu za Jego miłość i dzieło zbawienia.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w trzeci wtorek sierpnia, tj. 20.08.2019 r.

Na ostatnim spotkaniu podsumowaliśmy temat emocji na podstawie książki ks. Marka Dziewieckiego pt. „Emocje”.
Na kolejne spotkanie zapraszamy w trzeci wtorek tj. 16 lipca.

Równocześnie informujemy, że specjalnie dla Wspólnoty Sychar oraz uczestników Warsztatów 12 kroków Nareszcie Żyć kino „Dobre Miejsce” zaprasza na pokaz filmu: „Największy dar” – reż. Juan Manuel Cotelo.
Spotkanie filmowe poprowadzi o. dr Marek Kotyński CSsR, filmoznawca, teolog duchowości, wykładowca PWTW.

21 lipca 2019 r. godz.: 18:00.
Miejsce: Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3, Warszawa, wej. B

Więcej informacji oraz bilety on-line w cenie 15 zł (13 zł dla Wspólnoty Sychar) na stronie http://dobremiejsce.org/najwiekszy-dar-festiwal-arka-2018-2-2/

Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o dojrzałości emocjonalnej na podstawie fragmentów książki ks. Marka Dziewieckiego pt. „Emocje”. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób oraz ksiądz. Na kolejne spotkanie zapraszamy we wtorek 18 czerwca br.

Na spotkaniu rozmawialiśmy o emocjach na podstawie książki ks. Marka Dziewieckiego pt. „Emocje”. Po co nam emocje, co do nas mówią, jak sobie z nimi radzić? Będziemy kontynuować ten temat na kolejnych spotkaniach. Najbliższe 21 maja. Zapraszamy

W spotkaniu uczestniczyło 5 osób. Rozmawialiśmy o uczciwości wobec siebie, o tym, że „Warto sięgać w głąb siebie” po zapoznaniu się z artykułem o takim tytule zamieszczonym w dwumiesięczniku Trzeźwymi Bądźcie.
Na następne spotkanie zapraszamy 16 października.

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób: Anka, Piotr, Bogusia, Hubert, Marcin, Ania, Sławek, Halina i Edyta. Podzieliliśmy się swoimi historiami życia w takim zakresie, w jakim każdy z nas był gotowy.

Zauważyliśmy, że kryzys jest szansą rozwoju.

Zwróciliśmy uwagę na prawidłowe stosowanie słownictwa dotyczącego stwierdzenia nieważności małżeństwa (prezentacja na ten temat pod linkiem: „Kryzys znaczenia przysięgi małżeńskiej a zmiany w języku”, a także na to, że walka o małżeństwo odbywa się głownie na poziomie ducha

Zachęciliśmy się do przeczytania „Małżeńskiego podręcznika pierwszej pomocy”, który znajduje się pod linkiem: „Małżeński Podręcznik Pierwszej Pomocy”

Następne spotkanie odbędzie się w trzeci wtorek września, tj. 18.09., jak zwykle o godzinie 19.00 w Domu Katolickim. Zapraszamy!

Na spotkaniu poruszyliśmy swoje problemy, a także przeczytaliśmy artykuł z pisma „Rycerz Niepokalanej” pt. „Dary Ducha Miłości” autorstwa KS Marka Dziewieckiego.

Wzrastanie w miłości nie jest możliwe bez otwierania się na dary Ducha Świętego. Jezus posyła nam swego Ducha po to, byśmy uczyli się miłości prawdziwej, która jest osiągalna tylko w sferze ducha.

Na kolejne spotkanie utwierdzające nas w miłości do naszych współmałżonków, niezależnie od sytuacji zewnętrznej, zapraszamy 21 sierpnia, jak zwykle o 19.00.

Prosimy również gorąco o modlitwę w intencji ks. Szymona, opiekuna duchowego ogniska w Markach, który leży obecnie chory w szpitalu, oczekując kolejnej chemii, aby powrócił do nas zdrowy i mógł wspierać nas swoją obecnością i słowem podczas naszych wtorkowych spotkań.

Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o odpowiedzialności i jej przeciwieństwach, czyli braku odpowiedzialności i nad odpowiedzialności, czyli braniu odpowiedzialności za działania i wybory innych dorosłych osób.
Na kolejne spotkanie zapraszamy tym razem wyjątkowo w czwarty wtorek miesiąca, tj. 24 lipca, jak zwykle o godzinie 19.00.

Na spotkaniu kwietniowym i majowym, oprócz dzielenia się, rozmawialiśmy o darach Ducha Św.
Episkopat Polski zalecił na lata 2018 i 2019 rozważania dotyczące tej Osoby Trójjedynego Boga.
Katalog darów Ducha Św. pochodzi z ks. Izajasza 11, 1-2.
O Dary Ducha Świętego warto prosić, modlić się.
Rozważaliśmy dar mądrości i dar rozumu.

Dar mądrości
Wg leksykonu duchowości katolickiej, jest to dar patrzenia na rzeczywistość oczyma samego Boga, Jego spojrzeniem, widzenie wszystkiego w perspektywie wieczności. To dar postrzegania życia tak, jak widzi Jezus Zmartwychwstały. To patrzenie Bożym instynktem, w sposób duchowy, który nie jest zasługą inteligencji ludzkiej i wykształcenia. To dar przenikania Bożych Tajemnic.

PYTANIA DO ROZWAŻANIA:
1. Jakie miejsce w moim życiu ma Boży zamysł?
2. Czy dostrzegam Boże działanie w trudnych wydarzeniach mojego życia?
3. Jak często proszę Boga o mądrość?

Dar rozumu
To kolejna sprawność, w którą wyposaża nas Bóg, a która pozwala na dogłębne zrozumienie (co jest u korzenia) ważnego wydarzenia w naszym życia w świetle myśli Boga. To łaska, którą daje Duch Św., pozwalająca spojrzeć, zrozumieć i poznać wydarzenie w Świetle Boga. Dokonuje się to przez olśnienie, błysk intuicji (skrócone rozumowanie) niepochodzące z inteligencji ludzkiej. To jednoczesne i natychmiastowe zrozumie etapu życia w Świetle Słowa Bożego (Łk 24, 13-24 – wędrówka uczniów do Emaus). Duch Św. przecina pewne sytuacje i daje zrozumienie, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć sprawy ludzkie i Boskie. Ale nie zrozumiemy wszystkiego, lecz tylko tyle, ile na danym etapie życia możemy pojąć.

PYTANIA DO ROZWAŻANIA:
1. Jak pojmuję swoje życie? W którym miejscu mój rozum jest „na uwięzi”?
2. W co mam się zaangażować na tym etapie mojego życia? Czym sensownym wypełnić dzień?
3. Co mogę robić, by Duch Św. mógł „wylądować” z darem rozumu? (panować nad zmysłami; wyjść na pustynię, bo Bóg mówi w ciszy; zaufać Bogu pomimo ciemności; prosić Ducha Św. o dar rozumu; dziękować, zanim otrzymam…)

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w trzeci wtorek miesiąca, tj. 19 czerwca.

Zapraszam do udziału w wydarzeniu Męski Różaniec Warszawa – przygotowania ruszyły pełną parą.

W załączniku Wezwanie/Odezwa do Mężczyzn i Ojców w pliku pdf zaakceptowana przez Ks. Dominika Chmielewskiego SDB – naszego Opiekuna duchowego.

Bardzo proszę o jej przekazywanie, rozwieszanie w parafiach, publikowanie na portalach społecznościowych i oczywiście o przybycie na wydarzenie wszystkich zdolnych do odmówienia Różańca Świętego mężczyzn, a szczególnie ojców, do wspólnego przeprowadzenia Nabożeństwa Wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski przez piec pierwszych sobót miesiąca.

Nabożeństwo rozpoczynamy 7 kwietnia 2018 roku Mszą Świętą odprawioną w intencji ojców i mężczyzn, aby odważnie i odpowiedzialnie chronili swoje rodziny tu na ziemi i na wieczność.

Msza Święta odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej o godzinie 8.30 w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 10. Po Mszy Świętej przemaszerujemy pod Figurę Matki Bożej Pasawskiej na Krakowskim Przedmieściu 64. Tam odmówimy Różaniec Święty rozważając Tajemnice Radosne.

Więcej szczegółów w dołączonej ulotce (tutaj).

Podczas spotkania, po podzieleniu się nawzajem krótkimi informacjami o sobie, zastanawialiśmy się nad naszym udziałem w powstaniu kryzysu małżeńskiego i naszymi wyborami w kryzysie. Rozważaliśmy również, na ile jesteśmy gotowi na pojednanie, oraz nad naszą postawą wobec swojego współmałżonka.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 6 marca, jak zwykle o godzinie 19.00.

W spotkaniu wzięła udział para narzeczeńska. Rozmawialiśmy o trudnościach, które mogą napotkać w małżeństwie. Na koniec ksiądz Szymon udzielił błogosławieństwa.

Na następne spotkanie zapraszamy 20 lutego, jak zwykle o godzinie 19.00.

W ostatnim spotkaniu uczestniczyły 4 osoby. Rozmawialiśmy o uważności w relacjach na podstawie artykułu z pisma „Trzeźwymi bądźcie”.
Na koniec spotkania ksiądz Szymon udzielił nam błogosławieństwa.

Na następne spotkanie zapraszamy 6 lutego jak zwykle o godzinie 19.00.

Na spotkaniu w grudniu podzieliliśmy się naszymi problemami i życzyliśmy sobie radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Na następne spotkanie zapraszam 16 stycznia o godz. 19.00.

W spotkaniu uczestniczyło 6 osób. Podzieliliśmy się swoimi historiami i trudnościami, a potem rozmawialiśmy o przeczytanym artykule dotyczącym kryzysu – czym jest, co z nim zrobić, jak go twórczo wykorzystać w swoim życiu.

Od stycznia planujemy spotkania dwa razy w miesiącu: w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Kolejne spotkanie we wtorek 19 grudnia o godz. 19

W spotkaniu 17 października wzięło udział 7 osób, w tym ksiądz, który udzielił nam duszpasterskiego błogosławieństwa.
Rozmawialiśmy o pokorze w oparciu o artykuł z pisma „Miłujcie się”.
Na kolejne spotkanie zapraszamy 21 listopada, jak zwykle o godzinie 19.00.

W dniu 28 września br. (w czwartek) o godzinie 19.00 w Markach w parafii św. Izydora, w Domu Katolickim w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z Jackiem Pulikowskim na temat więzi małżeńskich.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie: narzeczonych, małżonków (również w kryzysie), rodziców i teściów.

Opłata dowolna (koszyczek).

Spotkanie 19 września odbyło się z udziałem księdza, tematem rozmów był Ruch Wiernych Serc.
Na kolejne spotkanie w Markach zapraszamy 17 października, jak zwykle o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym.

Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o trudnych momentach w historiach naszego życia i o śladach obecności Pana Boga w najtrudniejszych chwilach.

Tym razem zapraszamy na spotkanie 22 sierpnia, jak zwykle o 19.00.

Na spotkaniu majowym rozmawialiśmy o pracy nad sobą na podstawie ostatniego rozdziału książki M.M. Gajdów „Rozwój. Jak współpracować z łaską?”
Pięć obszarów, które warto podjąć, rozpoczynając świadomą współpracę z łaską to:
– wgląd (poznanie siebie)
– praca z myślami
– bierne i aktywne rozkruszanie niekorzystnych mechanizmów obronnych
– miłość
– życie wewnętrzne (modlitwa).
W pracy nad sobą nie chodzi o naszą perfekcję, lecz o miłość. Podejmujemy ją, aby lepiej i bardziej miłować, a nie po to, aby wyeliminować swe niedoskonałości. Nie oznacza to bynajmniej naszej zgody na grzech, temu zawsze powinniśmy się przeciwstawiać. Jednak podejmując postanowienia, wybierajmy je w obszarze, w którym możemy uczynić coś dobrego. Często okazuje się, że kto na serio zajął się miłością drugiego człowieka, dostępuje niespodziewanie integracji w sferach, które były dla niego dotąd pasmem klęsk. Każdy z nas może bezinteresownie dawać coś drugiemu, nawet jeśli sam doświadcza ogromnych deficytów. Miłość wyzwala.
Następne spotkanie 20 czerwca, jak zwykle o 19.00.

W spotkaniu 18 kwietnia w Markach uczestniczyło 6 osób. Rozmawialiśmy o miłości Boga, siebie i bliźniego.

Oto najważniejsze myśli tego spotkania:
Miłowanie samego siebie jest pierwszym i naturalnym przykazaniem. Miłość samego siebie, miłość bliźniego i miłość Boga są nierozdzielne. Ile w nas miłości do siebie samego, tyle w nas miłości do Boga i bliźnich.
Rzeczywistą miłość do Boga mierzy się miłością do ludzi, ale i do siebie samego. Jeśli nie kocham siebie, odrzucam także Stwórcę, który dał mi życie i ukształtował mnie.
Wielu ludzi nieświadomie złorzeczy Bogu, wołając: „Nie udałem Ci się, pomyliłeś się, stwarzając mnie takiego!”. Nie można kochać Boga i bliźnich, nie kochając samego siebie. Jeśli zatem nie pokochamy siebie, nie będziemy mogli kochać Boga i bliźnich. Odrzucając siebie, odrzucamy i Stwórcę, i braci.
W miłości bliżniego chodzi najpierw o proste czyny, które sprawią, że człowiek obok nas poczuje się kochany, doceniony, zauważony, otoczony opieką, wysłuchany i zrozumiany. To pierwszy i być może najważniejszy
krok: rozejrzeć się i podjąć konkretne działania, by ludzie wokół mnie poczuli miłość. Jeśli uważam, że ich kocham, to po czym konkretnie można to poznać? Nie chodzi o to, co ja uważam, ale o to, co czują najbliżsi. Co oni by powiedzieli, gdyby ktoś ich zapytał, czy czują się przeze mnie kochani?
W życiu nie chodzi tylko o to, by nie czynić zła, lecz przede wszystkim idzie o uobecnianie dobra! Nie tyle chodzi, by czegoś nie robić, ale o to, by robić COŚ!
Miłość do Boga to modlitwa, jako praktykowanie miłości do Niego. Jest to z całą pewnością najważniejsze działanie, jakie może podjąć człowiek, aby wyzwolić się z JA FAŁSZYWEGO. Poprzez modlitwę docieramy do Źródła Życia, które się nie wyczerpuje i, co najważniejsze, tryska w nas samych, a więc jest niezależne od okoliczności zewnętrznych. Modlitwa jest przyjmowaniem życia. Jest oddechem, który czerpiemy od wewnątrz; to ona sprawia, że odzyskujemy suwerenność i nie musimy już nikogo błagać o odrobinę uwagi lub afektu. Modlitwa przywraca nam wewnętrzną wolność, bo przestajemy się bać, doświadczając życia w samych sobie. Dzięki niej miłość zaczyna być możliwa.
Aby człowiek mógł odrzucić mechanizmy obronne, pancerz, szkielet zewnętrzny JA FAŁSZYWEGO, musi najpierw wytworzyć szkielet wewnętrzny. Właśnie modlitwa buduje w nas kościec, umożliwiający odpadnięcie pancerza mechanizmów obronnych. Kto nie doświadczy prawdziwego, innego życia w sobie, nie zrezygnuje z jego pozorów. Lęk jest zbyt silny…
(Na podstawie książki M. M Gajdów ROZWÓJ. JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?)
Na kolejne spotkanie w Markach zapraszamy 16 maja, jak zwykle o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym.
W ostatnim spotkaniu (21 marca) uczestniczyło 8 osób, w tym ksiądz, który nam pobłogosławił na zakończenie spotkania.
Rozmawialiśmy o treści artykułu, który ukazał się na portalu Alateia pt. „Miłość ma pięć faz, ale większość par zatrzymuje się na trzeciej. Dlaczego?”
Otóż zdaniem psychoterapeuty Jeda Diamonda, który przez 40 lat pracuje jako doradca w sprawach rodzinnych i małżeńskich, sekret tkwi w przejściu przez „pięć faz miłości”:
1. Zakochanie
2. Stawanie się parą
3. Rozczarowanie
4. Budowanie prawdziwej i trwałej miłości
5. Wykorzystanie mocy obojga dla zmiany świata
Terapeuta zauważa, że wiele małżeństw rozpada się, a większość z nich nawet nie wie dlaczego. „Błędnie uważają, że wybrali niewłaściwego partnera. Po przejściu przez okres żałoby zaczynają poszukiwać na nowo” – mówi. Tym samym, szukają miłości w niewłaściwych miejscach.
„Nie rozumieją, że trzecia faza nie jest końcem, lecz prawdziwym początkiem do osiągnięcia miłości prawdziwej i trwałej” – wyjaśnia psychoterapeuta. Warto przyjrzeć się tym 5 fazom, czytając artykuł:
Zapraszamy na następne spotkanie w Markach w kwietniu, jak zwykle w trzeci wtorek miesiąca, czyli tuż po świętach 18.04.2017 o godz. 19.00.

Podczas ostatniego spotkania zajęliśmy się tematem aktywnego rozbijania JA FAŁSZYWEGO na podstawie książki Moniki i Marcina Gajdów.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w trzeci wtorek marca, tj. 21.03. o godzinie 19.00.

Na ostatnim spotkaniu, w którym uczestniczyło 6 osób i ksiądz, omawialiśmy bierny sposób rozbijania JA FAŁSZYWEGO na podstawie kolejnego rozdziału z książki Moniki i Marcina Gajdów „Rozwój. Jak współpracować z łaską”.

„(…) Współpraca z łaską wymaga w pewnym momencie radykalnych kroków,  mających na celu rozbrojenie mechanizmów obronnych, oddzielających nas od rzeczywistości: od Boga, od nas samych i od naszych bliźnich. Nazywać to będziemy rozbijaniem JA FAŁSZYWEGO. Może się ono odbywać w sposób bierny lub aktywny.
(…)
Rozbijanie bierne polega na przylgnięciu do osobistej historii. Oznacza to nie tylko zgodę na wszystko, co przychodzi, ale coś znacznie więcej – współpracę z każdym bez wyjątku wydarzeniem, relacją, stanem wewnętrznym i zewnętrznym, w jakim się znajdujemy.
(…)
To od nas zależy, czy trudne wydarzenia przeżyjemy ku wzrostowi i oczyszczeniu, czy też zaczniemy rozpaczać i użalać się nad sobą.
(…)
Jednak nawet najtragiczniejsze sytuacje możemy przeżywać w taki sposób, że będą nas wewnętrznie rozwijać i ostatecznie służyć naszemu wzrostowi. Bez świadomej decyzji na współpracę z tym, co trudne, bóle, które niesie ze sobą życie, będą nas dezintegrować i wprowadzać w gorycz, żal, pogardę lub nieprzebaczenie.
(…)
Wszystko, co przychodzi, może być łaską. Wszystko może mnie uszlachetniać – nawet (a może zwłaszcza!) sytuacje po ludzku najtrudniejsze (…)”

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w trzeci wtorek lutego (21.02) o godz. 19.00, na którym planujemy zająć się aktywnym rozbijaniem JA FAŁSZYWEGO.

W spotkaniu grudniowym uczestniczyło 6 osób. Było to spotkanie opłatkowe, podczas którego złożyliśmy sobie życzenia i podziękowaliśmy Panu Bogu za dobro, którego doświadczyliśmy w 2016 roku.

Zapraszamy na kolejne spotkanie 17 stycznia 2017 r., jak zwykle o godzinie 19.00

W spotkaniu uczestniczyło 6 osób i ksiądz, który na zakończenie nas pobłogosławił. Rozmawialiśmy o trudnościach związanych z przebaczeniem krzywdy, którą jest złamanie przysięgi małżeńskiej.
Kolejne spotkanie odbędzie się 20 grudnia, jak zwykle o godzinie 19.00. Serdecznie zapraszamy.

W spotkaniu uczestniczyło 6 osób, w tym ksiądz, który nam pobłogosławił. Mówiliśmy o trudnościach w radzeniu sobie z trwaniem w wierności, przebaczeniu i doświadczeniem Boga w trudach codzienności.
Kolejne spotkanie 15 listopada, jak zwykle o 19.00. Serdecznie zapraszamy.

Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o naszych relacjach z rodzicami, o tzw. uczuciach nazaretańskich – na podstawie książki M.M. Gajdów.Zobaczyliśmy, jak relacje dzieci z rodzicami, określane właśnie jako uczucia nazaretańskie, mają wpływ na decyzje, wybory i życie emocjonalne dorosłych już dzieci, jakimi jesteśmy. W jakim stopniu, zwłaszcza nieuporządkowane relacje z rodzicami, uniemożliwiają emocjonalne odejście z domu rodzinnego i jakie są konsekwencje tej zawikłanej relacji uczuciowej. Podejmując świadomy rozwój i pracę nad sobą, warto mieć tego świadomość i zadać sobie pytanie, jaki jest obecnie nasz stosunek do rodziców (niezależnie czy jeszcze żyją, czy już odeszli do wieczności).

Kolejne spotkanie 19 lipca, jak zwykle o 19.00. Serdecznie zapraszamy.

Z okazji 8-lecia warsztatów rozwoju duchowego i psychicznego 12 kroków dla chrześcijan w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie (KEN 101) w dniach 12-15 czerwca odbywają się rekolekcje dla wszystkich byłych i obecnych uczestników warsztatów.

Część tych rekolekcji jest zamknięta, ale o godzinie 19.30 msze św. w kościele górnym z naukami rekolekcyjnymi o. Adama Szustaka są dla wszystkich zainteresowanych.

Podaję link do informacji:

http://www.12krokow.org.pl/5-lecie-istnienia-warsztatow-rekolekcje-z-o-adamem-szustakiem.html

Zapraszamy do uczestnictwa

17 maja w spotkaniu wzięło udział 6 osób, a w spojrzeniu na nasze problemy pomagał nam psycholog.

Zapraszamy na następne spotkanie 21 czerwca. Tematem będą relacje z naszymi rodzicami i ich wpływ na relacje z naszymi małżonkami.
Zapraszamy

W spotkaniu uczestniczyło 7 osób łącznie z księdzem, który poprowadził modlitwę przed spotkaniem, a po jego zakończeniu udzielił nam błogosławieństwa.
Rozmawialiśmy o uczuciach, czym i po co są oraz o pracy z nimi.

Następne spotkanie 17 maja o zwykłej porze. Serdecznie zapraszamy.

ZAPRASZAMY na inaugurację działalności 2 nowych Ognisk Sycharowskich:

1. Piaseczno (Diecezja Warszawska) – 20 kwietnia (środa) w parafii Św. Anny. Rozpoczynamy Mszą św. o godzinie 18.30 w Domu Parafialnym przy kościele pw. św. Anny, w Auli Czerwonej (na parterze), Pl. Piłsudskiego 10.
Link do Ogniska na Forum: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=13895
Link do strony Ogniska: http://piaseczno-anny.sychar.org/

2. Hodyszewo (Diecezja Łomżyńska) – 24 kwietnia (niedziela) w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 17.00 w intencji ratowania małżeństw, a bezpośrednio po niej spotykamy się na spotkaniu inauguracyjnym Ogniska w Ośrodku „Ojczyzna”.
Link do Ogniska na Forum: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=14164
Link do strony Ogniska: http://hodyszewo-sanktuarium.sychar.org/

W spotkaniu wzięło udział 8 osób, w tym ksiądz, który na końcu spotkania pobłogosławił uczestników. Rozmawialiśmy o prawdziwej miłości, którą opisuje ojciec Michel Quoist w modlitewniku rodzinnym.

Z okazji Największych Świąt Chrześcijańskich składamy serdeczne życzenia zanurzenia się w Bożej Miłości!
Alleluja!

W spotkaniu uczestniczyło 6 osób. Rozmawialiśmy o uczuciach na podstawie fragmentu książki Moniki i Marcina Gajdów „Rozwój. Jak współpracować łaską?” Zwróciliśmy uwagę na następujące zdanie: „Nie ma uczuć pozytywnych lub negatywnych. Uczucia nie mają wartości moralnej. Znaczenie moralne mają czyny podejmowane pod wpływem uczuć.”

Następne spotkanie 15 marca. Tym razem więcej o uczuciach, o których wiemy już, że nie mają wartości moralnej. Znaczenie moralne mają czyny podejmowane pod wpływem uczuć. Zapraszamy serdecznie!

W spotkaniu 19 stycznia w Markach wzięło udział 7 osób. Dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami  po przeczytaniu kolejnego rozdziału książki państwa Gajdów „Rozwój. Jak współpracować z łaską?”, z którego dowiadujemy się, że „rozwój wewnętrzny wymaga poznania samego siebie i przyjęcia prawdy o sobie.  Docieranie do prawdy o sobie wymaga determinacji, odwagi oraz dyspozycyjności intelektualnej, która wyraża się w gotowości usłyszenia czegoś trudnego, przyjęcia innego myślenia, odmiennego od tego, co przez tyle lat uznawaliśmy za prawdziwe. „Jest to bardzo trudne, ale też uwalniające.  Państwo Gajdowie w swej książce piszą: „Jeśli chcemy się rozwijać, mamy pewną walkę do stoczenia. Przeciwnik ukrywa się przed nami; chce nas zaskoczyć i jak partyzant atakuje, sam pozostając w ukryciu. Tym przeciwnikiem jest JA FAŁSZYWE i aby go zwyciężyć, trzeba poznać jego strategię.(…)

Dzięki poznaniu struktury swego JA FAŁSZYWEGO, zaczynamy wyłapywać myśli, postawy, działania i osądy, które są mechanizmami obronnymi, oddzielającymi nas od rzeczywistości. (…) Niektórzy przeżywają szok, gdy orientują się, że niemal cały ich kierunek życiowy czerpał inspirację z JA FAŁSZYWEGO. Odzyskiwanie 'niepodległości wewnętrznej’ kosztuje człowieka wiele bólu, lecz ten ból przestaje być istotny wobec radości z odzyskania samego siebie.”

Następne spotkanie 16 lutego. Tym razem więcej o uczuciach, o których wiemy już, że nie mają wartości moralnej. Znaczenie moralne mają czyny podejmowane pod wpływem uczuć. Zapraszamy serdecznie!

W spotkaniu wzięło udział 7 osób. Tematem było JA FAŁSZYWE i JA PRAWDZIWE, wg koncepcji psychologicznej państwa Gajdów, na podstawie ich książki „Rozwój. Jak współpracować z łaską.”

Zapraszamy na kolejne spotkanie 19 stycznia 2016 roku. Tematem będą uczucia.

W spotkaniu wzięło udział 6 osób. Rozmawialiśmy o rozwoju, kryzysie, pojęciu miłości, poczuciu własnej wartości oraz „ja prawdziwym” i „ja fałszywym” na podstawie kilku pierwszych rozdziałów książki państwa Gajdów „Rozwój. Jak współpracować z łaską”.

Na zakończenie błogosławieństwa udzielił nam ksiądz Wojtek, aktualny opiekun ogniska w Markach, który uczestniczył w spotkaniu.

Na kolejne spotkanie zapraszamy we wtorek 15 grudnia o tej samej porze, tj. o godzinie 19.00.

W spotkaniu w Markach wzięły udział 23 osoby. Świadectwo uratowania swojego małżeństwa, w sytuacji po ludzku beznadziejnej, przedstawił Tomek.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie 17 listopada, na godzinę 19.00.

Spotkanie 18 sierpnia odbyło się w kameralnej atmosferze kilku osób. Rozmawialiśmy o trudnościach w małżeństwie i o tym, że aby dokonać zmiany możemy zmieniać tylko siebie, a nie oczekiwać zmian u innych. Zapraszamy na najbliższe spotkanie 15 września, na godzinę 19.00.

Na spotkaniu dzieliliśmy się historiami naszych małżeństw od poznania do dnia dzisiejszego oraz pojawiającymi się trudnościami w aktualnych relacjach, które związane są głównie z problemami we wzajemnej komunikacji.

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w sierpniu, jak zwykle w trzeci wtorek miesiąca, tj. 18.08. na godzinę 19.00.

Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o nadziei chrześcijańskiej.

Jeden z uczestników, przychodzący na spotkania w Markach od około 10 miesięcy, opowiedział w jaki sposób, dzięki zawierzeniu Panu Bogu, zmianie siebie, nadziei i miłości, trwa cudowna naprawa relacji w jego małżeństwie i jak wspaniale wpływa to na dziecko.

Kolejne spotkanie jak zwykle w trzeci wtorek miesiąca, czyli  21 lipca o godzinie 19.00.
Zapraszamy!

W spotkaniu wzięło udział 6 osób, w tym ksiądz i psycholog-psychoterapeuta. Omawialiśmy kolejny, IV rozdział z książki państwa Gajdów pt. „Rozwój. Jak współpracować z łaską”, poświęcony poczuciu własnej wartości. Zwróciliśmy szczególną uwagę na poniższe fragmenty:

„Na poziomie JA PRAWDZIWEGO nie potrzeba niczego budować – człowiek po prostu styka się z własną wartością.
Z tego poziomu doświadczamy, że nasza wartość jest nieskończona, ponieważ wynika z samego aktu stwórczego Boga, który chciał nas dla nas samych. Człowiek żyjący w świadomości tej prawdy nie potrzebuje nikomu udowadniać swojej wartości, bo jest nieustannie afirmowany od wewnątrz przez Miłość, która go stwarza.
Wartości człowieka nie można ani pomniejszyć ani powiększyć, nie potrzeba też nad nią pracować. Można mieć kontakt z własną wartością lub go nie mieć.
(…) Poczucie wartości to coś 'zero-jedynkowego’: albo mam kontakt z własną wartością (JA PRAWDZIWE), albo go nie mam wcale (JA FAŁSZYWE). (…)
Z punktu widzenia dostępu do własnej wartości, rozwój nie ma charakteru wzrostu liniowego, lecz polega na „przeskakiwaniu” z JA FAŁSZYWEGO na JA PRAWDZIWE („z piasku na skałę, z piasku na skałę” i tak dalej).”
Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy o JA FAŁSZYWYM, wg książki Gajdów: „Rozwój. Jak współpracować z łaską”.

Zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się 17 marca, jak zwykle w trzeci wtorek miesiąca.

W styczniu rozmawialiśmy o tym, czym jest miłość na podstawie książki Gajdów „Rozwój. Jak współpracować z łaską.”

Kolejne spotkanie 17 lutego, jak zwykle o godzinie 19.00.
 

W grudniowym spotkaniu uczestniczyło 5 osób. Rozmawialiśmy, na podstawie książki państwa Gajdów o tym, że rozwój realizuje się w rozwoju miłości.

Z okazji Świat Bożego Narodzenia życzymy, aby w naszych sercach narodził się Zbawiciel, który jest Drogą Prawdą i Życiem – Miłością, oraz abyśmy Go gościli w naszym codziennym życiu w całym 2015 roku!

Zapraszamy na kolejne spotkanie 20 stycznia 2015

W spotkaniu wzięło udział 6 osób. Rozmawialiśmy o książce państwa Gajdów „Rozwój Jak współpracować z łaską?”, która zaprasza do podróży w świat wewnętrzny człowieka. Podczas kolejnych spotkań będziemy omawiać kolejne rozdziały tej publikacji

W spotkaniu 25 września uczestniczyło 6 osób, w tym nowy opiekun ks. Michał.

Rozmawialiśmy o przebaczeniu, po przeczytaniu fragmentu książki Ann Shields „Dlaczego mam przebaczać?”.

Książeczka zawiera zapis przemówienia, które wygłosiła siostra Anna na temat głębokiego sensu przebaczenia. Wykład zawiera kilka świadectw dotyczących aktu przebaczenia, który leczy zranienia i jest ważnym czynnikiem w procesie uzdrawiania ludzkiej psychiki. Temat zranień i przebaczenia jest czymś, co bez wyjątku dotyczy każdej istoty ludzkiej, w którą została wpisana kruchość i niedoskonałość. Nie ma bowiem nikogo takiego, kto sam nie rani i nie byłby jednocześnie raniony. Wykład może stanowić wstęp do zgłębiania tego złożonego problemu.

Siostra Anna Shields próbuje ukazać nam sens przebaczania, które prowadząc nas do najdalszych granic – aż do daru z siebie samych, z miłości i dla Miłości – pozwoli nam wypełniać przykazanie Chrystusa: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12).
Nasz Pan nakazuje nam przebaczać tym, którzy wobec nas zawinili. Wie bowiem, że bez przebaczenia nie jest możliwa prawdziwa miłość i prawdziwy pokój serca. Przebaczenie ma niesamowitą moc. Nie jest jednak czymś, co przychodziłoby nam z łatwością.
Co dzieje się z człowiekiem, gdy nie przebacza? Żyje w ciągłym stresie, co może prowadzić do wypalenia, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Nasze zachowanie określone jest chęcią uniknięcia za wszelką cenę kontaktu z tym człowiekiem. Gdy widzimy tę osobę burzymy się wewnętrznie, wspominając doznaną krzywdę, jakiej od niego doświadczyliśmy, i czujemy, że złość zaczyna w nas płonąć. Kiedykolwiek odczuwamy przedłużający się stres lub napięcie i zmagamy się z długotrwałym gniewem, różnorodne hormony wyzwalają się w naszym ciele. Jednym z nich jest adrenalina, której podwyższony poziom we krwi może mieć poważne konsekwencje i wpływ na serce, układ nerwowy oraz, jeśli trwa długo, na układ odpornościowy organizmu. Objawami tego we wczesnej fazie są bóle głowy, skurcze mięśni, problemy ze snem, trawieniem, wrzody oraz oczywiście depresja. Doświadczenia medyczne nie poddają w wątpliwość zależności, jaka istnieje między postawą nieprzebaczania, poziomem nienawiści a poważnymi chorobami.
Przebaczenie, uwolnienie się od nienawiści jest aktem niezwykle trudnym i długotrwałym. Nie wyruszajmy sami w taką drogę. Zabierzmy ze sobą Jezusa. Omawiajmy z nim to, co się w nas dokonuje, zarówno nienawiść, wściekłość, bezsilność, chęć ucieczki.
„Jedyną drogą do pokoju jest przebaczenie. Przyjęcie i ofiarowanie przebaczenia umożliwia nadanie nowej jakości relacjom między ludźmi, przerywa spiralę nienawiści i zemsty, kruszy kajdany zła, krępujące serca przeciwników”.(Św. Jan Paweł II).

Kolejne spotkanie 30 października 2014 r. 

Od miesiąca grudnia zmienia się dzień naszych spotkań na trzeci wtorek każdego miesiąca, na godzinę 19.00.

W spotkaniu uczestniczyły 3 osoby. Przeczytaliśmy skrypt o RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania) traktujący o emocjach, uczuciach, nastroju emocjonalnym, o tym, jak postawy i przekonania nami kierują oraz o zasadach zdrowego myśleniaj.
Racjonalna Terapia Zachowania to spójny model poznawczo-behawioralny, którego twórcą jest amerykański psychiatra dr Maxie C. Maultsby. Podstawowym założeniem tej koncepcji jest, że „to nie fakty wywołują emocje, lecz to, co o nich myślimy”. RTZ uczy, jak odróżniać swoje przekonania od rzeczywistości, wykraczając poza ograniczenia umysłu. Oferuje proste i skuteczne narzędzia samopomocy emocjonalnej, dostępne dla każdego, wykorzystywane również przez profesjonalistów. Wyposażeni w te narzędzia do pracy z przekonaniami i twórczego korzystania z wyobraźni, uczymy się wychodzić poza nawykowe wzorce reakcji i świadomie używać umysłu, by kreować swoje życie. Wówczas stajemy się bardziej niezależni od okoliczności, zdrowsi emocjonalnie i fizycznie, odpowiedzialni i prawdziwie wolni, a nasze życie ma szansę stać się fascynującą przygodą.

Podstawowym modelem terapeutycznym jest „ABCD Emocji“ czyli skąd biorą się emocje:

A – Zdarzenie aktywujące (Twoje spostrzeżenia)
B – Przekonania (Twoje myśli i przekonania)
C – Emocje (Twoje uczucia)
D – Zachowanie fizyczne (Twoje działanie)

Następne spotkanie 25 września 2014 r. Zapraszamy!

Na ostatnim spotkaniu uczestniczyły dwie osoby. Rozmawialiśmy o radzeniu sobie po opuszczeniu przez współmałżonka.

Kolejne spotkanie w ostatni czwartek sierpnia, czyli  28.08., jak zwykle o 19.30, po mszy św. o godz. 18.00 i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Na ostatnim spotkaniu omówiliśmy rozdział książki z książki Gary’ego Chapmana „Jak ocalić małżeństwo. Rozwiązania, które przynosi miłość”, poświęcony niewiernemu małżonkowi.
Kolejne spotkanie 31 lipca, na którym omówimy kolejny temat z ww. książki.

W spotkaniu uczestniczyło 7 osób, w tym ksiądz i psychoterapeutka z poradni rodzinnej w Markach. Omówiliśmy rozdział 5 „Ukryte Ja” z książki Gary’ego Chapmana „Jak ocalić małżeństwo. Rozwiązania, które przynosi miłość”.

Mianem „ukrytego Ja” psycholodzy określają coś, co motywuje większość ludzkich zachowań. 
Najłatwiej jest dostrzec i zrozumieć zachowania motywowane przez potrzeby fizyczne. Znacznie trudniej jest pojąć zachowania motywowane potrzebami psychicznymi lub duchowymi.
Bardzo ważne jest, by mieć świadomość, że wszystkie nasze czyny są motywowane przez nasze wewnętrzne pragnienia i potrzeby. Do najważniejszych potrzeb psychicznych i duchowych, czyli pozbawionych charakteru fizycznego, które w głęboki sposób wpływają na nasze wewnętrzne samopoczucie należą:
 
1. potrzeba okazywania miłości i bycie kochanym – bardzo wiele zachowań, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, wypływa z potrzeby miłości 
2. potrzeba wolności – pragnienie kierowania własnym życiem i niepoddawania się kontroli innych – to pragnienie jest tak silne, że zawsze, gdy wyczuwamy, że ktoś usiłuje nami manipulować lub przejąć nad nami kontrolę, przyjmujemy postawę obronną lub wpadamy w gniew; jednak jeśli człowiek kieruje się wyłącznie własnymi pragnieniami i nie ma względu na innych, stanie się wkrótce niewolnikiem własnego Ja; wolność to nie samowola;  
3. potrzeba znaczenia – leży ona często u podłoża altruistycznych zachowań i kryje się za niestrudzonymi działaniami pracoholika; 
4. potrzeba odpoczynku i relaksu, której zaspokojenie przez współmałżonka możemy czasem interpretować, jako brak miłości; 
5. potrzeba więzi z Bogiem – w każdym z nas kryje się tęsknota za światem pozamaterialnym, jesteśmy istotami religijnymi i ta potrzeba nie została wymazana przez dogmaty współczesnej nauki, zaś wiele ludzkich zachowań wypływa z poszukiwania jedności z NIM; umieramy w dniu, w którym nasze życie przestaje być opromieniane Jego światłem; człowiek odczuwa potrzebę dającej pokój relacji z Bogiem.
 
Jeśli chcemy się nawzajem zrozumieć, musimy stawiać pytania:
Jakie motywy leżą u podłoża zachowań moich i współmałżonka?
Jakie potrzeby staramy się zaspokoić?
Co motywuje moje działania?
 
Drugim elementem „ukrytego Ja”, który wywiera silny wpływ na nasze postępowanie jest typ naszej osobowości, czyli stały sposób, w jaki odpowiadamy na wyzwania życia.
 
Istnieją 4 najbardziej rozpowszechnione typy, które opisuje autor. Są to: rozjemca, opiekun, wódz i wodzirej. Poznanie własnej osobowości i osobowości współmałżonka jest bardzo ważne, ponieważ metody, po które sięgamy w celu zaspokojenia wewnętrznej potrzeby przyjmowania i okazywania miłości, znaczenia, odpoczynku i więzi z Bogiem oraz innych potrzeb psychicznych i duchowych zależą od typu naszej osobowości. Jeśli to pojmiemy, będzie nam łatwiej zrozumieć postępowanie własne i współmałżonka i pomoże rozpocząć pozytywne zmiany w małżeństwie.
 
Kolejne spotkanie w ostatni czwartek czerwca, czyli  26.06., jak zwykle o 19.30, po mszy św. o godz. 18.00 i adoracji Najświętszego Sakramentu.

W ostatni czwartek miesiąca, tj. 24 kwietnia o godzinie 18.00 po Mszy św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93, o godzinie 19.30 odbyło się spotkanie Mareckiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Domu Katolickim. W spotkaniu uczestniczyło 6 osób, w tym ksiądz i mediatorka rodzinna z poradni w Markach. Omawialiśmy, poświęcony potędze miłości, rozdział 4 książki Garego Chapmana „Jak ocalić małżeństwo. Rozwiązania, które przynosi miłość”. Oto fragmenty rozdziału 4, który omówiliśmy:

<<(…) Problemy w małżeństwie wynikają stąd, że koncentrujemy się raczej na przyjmowaniu miłości niż na obdarzaniu nią innych. Wielu mężów powiada: ,,Gdyby żona okazała mi nieco serdeczności, byłbym bardziej wrażliwy na jej potrzeby. Jeśli nie okazuje mi ciepła, zaczynam unikać jej towarzystwa”. Czekając na miłość, aby móc ją odwzajemnić. Ktoś powinien jednak uczynić pierwszy krok. Czy musi to być koniecznie ta druga osoba?

(…) miłość jest najpotężniejszym orężem dobra, co szczególnie wyraźnie widać w małżeństwie. Problem polega na tym, że wielu małżonków uważa miłość za uczucie. W rzeczywistości miłość jest postawą, która wyraża się w działaniu. Taka miłość oddziałuje na uczucia, chociaż sama uczuciem nie jest. Miłość to postawa, która mówi: ,,Postanowiłem troszczyć się o twoje dobro. Jak mogę ci pomóc?”, a następnie wyraża się w działaniu.

 
Miłość jako działanie
(…) można kochać współmałżonka, nawet jeśli nie darzy się go serdecznymi uczuciami. Mimo negatywnych emocji można powziąć postanowienie okazywania miłości (…) Właśnie dlatego w I w. n. e. św. Paweł pisał do mężów: Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego siebie (Ef 5,25). W innym liście Apostoł wzywa kobiety: Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów (Tt 2,5).  Miłości można się nauczyć, ponieważ nie jest ona uczuciem.
Kiedy zrozumiemy, że miłość polega na pewnym sposobie myślenia i postępowania, będziemy mogli kochać współmałżonka pomimo negatywnych emocji, jakie wobec niego żywimy. Nasze uczynki miłości powinny wzbudzić w nim pozytywne uczucia, te zaś skłonić go do odwzajemnienia dobra. Kiedy mąż lub żona podejmie działania wyrażające miłość, odzywają się w nas emocje i zaczynamy darzyć współmałżonka ciepłymi uczuciami. W ten sposób uczucie miłości rodzi się z uczynków, które wyrażają miłość.
(…) Można odnowić atmosferę emocjonalnego ciepła w małżeństwie poprzez działania wyrażające miłość. Jeśli będziemy bezczynnie oczekiwali na powrót ciepłych uczuć, może się okazać, że czekamy daremnie. Jeśli jednak zdobędziemy się na gesty miłości wobec partnera, uruchomimy pewien mechanizm, którego owocem będą serdeczne uczucia.
(…) Problem z wyrażaniem miłości bierze się po części z faktu, że nie rozumiemy, iż poszczególni ludzie posługują się różnymi ,,językami miłości”. (…)

Są to:

1) Afirmacja, czyli pochwały, komplementy, słowa uznania dla partnera za jego dobre uczynki.
2) Czas, polegający na obdarzeniu drugiej osoby niepodzielną uwagą. Może to oznaczać wspólne wyjście na obiad, wspólny spacer lub weekendowy wyjazd we dwoje.
3) Podarunki, które mówią: ,,On lub ona myśli o mnie”.
4) Praktyczna pomoc, czyli wykonywanie konkretnych prac dla współmałżonka w dziedzinach, które mają dla niego znaczenie.
5) Dotyk, czyli całowanie, przytulanie, poklepywanie po plecach, trzymanie się za ręce, a także współżycie seksualne.

Wszystkie te działania komunikują miłość. (…) Poznanie głównego języka miłości męża czy żony i posługiwanie się nim w regularny sposób może radykalnie zmienić klimat emocjonalny w małżeństwie.

Miłość jest najpotężniejszym orężem dobra nie tylko w świecie, lecz również w zniszczonym problemami małżeństwie. Kiedy podejmiemy decyzję przyjęcia postawy miłości i praktykowania działań wyrażających miłość, stworzymy atmosferę sprzyjającą rozwiązywaniu konfliktów i wyznawaniu win, dzięki czemu małżeństwo będzie się mogło odrodzić. Życie w prawdzie powiada: ,,Wybiorę drogę miłości, ponieważ stwarza większe możliwości niż droga nienawiści”. (…) Jeśli nie podejmiemy decyzji kochania ludzi bardziej niż na to zasługują, nikt z nas nigdy nie będzie okazywał miłości. (…)>>

Na kolejnym spotkaniu 29 maja rozdział 5. „Ukryte Ja”

W ostatni czwartek miesiąca, tj. 27 marca o godzinie 18.00 po Mszy św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93, o godzinie 19.30 odbyło się spotkanie Mareckiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Domu Katolickim. W spotkaniu uczestniczyło 6 osób, w tym mediatorka rodzinna z poradni w Markach. Omawialiśmy pierwsze 3 rozdziały książki Garego Chapmana „Jak ocalić małżeństwo. Rozwiązania, które przynosi miłość

Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 24 kwietnia będziemy omawiać rozdział 4 poświęcony potędze miłości.

WOKÓŁ KAŻDEGO Z NAS ŻYJĄ LUDZIE,
KTÓRZY NIE POTRAFIĄ PRZEBACZYĆ.
JAK IM MOŻNA POMÓC?

JAK WIĘKSZĄ TROSKĄ OTOCZYĆ ŻYCIE, JAK SPRAWIĆ, ABY BYŁO ONO BARDZIEJ GODNE I RADOŚNIEJSZE?

BĘDZIEMY SIĘ  NAD TYM ZASTANAWIAĆ W RAMACH SYMPOZJUM.

 

PRZEBACZENIE A DAR ŻYCIA

29 -30 MARCA 2014 ROKU

UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

29 marca 2014 roku

AULA SCHUMANA UKSW, ul. Wóycickiego 1/3

8.30 Msza Święta na rozpoczęcie sympozjum  – z udziałem Księdza Rektora UKSW, prof. Stanisława Dziekońskiego
przewodniczy:  Ks. Kard. Kazimierz Nycz

10.00 ROZPOCZĘCIE

SESJA PIERWSZA – PRZEBACZENIE

10.30 Przebaczenie w polskich tradycjach patriotycznych – o. prof. Jacek Salij, OP

11.00 Przebaczenie w ujęciu biblijnym – ks. prof. Waldemar Chrostowski

11.30-12.00 – przerwa kawowa

SESJA DRUGA – DAR ŻYCIA

12.00  Przyjąć Dar Życia  – ks. prof. Tadeusz Guz

12.30 Cud miłości – rozwój człowieka  w okresie prenatalnym – dr Irena Grochowska, mgr Marzena Zajączkowska

13.00 „Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki znałem Cię” – prof. KUL, dr hab. Dorota Kornas-Biela

13.30-14.30 – przerwa na obiad

14.30   Macierzyństwo i ojcostwo jako dar dla kobiety i mężczyzny- dr Maria Jankowska

SESJA TRZECIA  –  PRZEBACZENIE  A  DAR ŻYCIA

15.00 Trudności w przebaczaniu po traumie – dr Agnieszka  Hennel-Brzozowska

15.30 Poczucie winy a przebaczenie – o. dr Marek Tomczyk

16.00  „Za moje zdrowie proszę mamo nie pij” – profilaktyka FAS – prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

16.30-17.00 – przerwa kawowa – Winnica Racheli

17.00  TUŁACZE DZIECI – WIDOWISKO MUZYCZNO-POETYCKIE

 

30 marca 2014 roku

SEMINARIA8 godzinne
(9-16.00)
ZAPISY NA POSZCZEGÓLNE WARSZTATY
DO WYCZERPANIA LIMITU
(20 OSÓB)

Przebaczenie w rodzinie z problemem alkoholowym
Prowadzi:  mgr Tadeusz Wieszczyk
Przebaczenie w uzależnieniach
Prowadzi:  dr Luba Szawdyn
Przebaczenie toksycznym rodzicom
Prowadzi:  dr Maria Jankowska
Uzależnienie interpersonalne
a przebaczanie
Prowadzi: mgr Maria Chmielewska


Jak pomóc dzieciom wykorzystywanym seksualnie
Prowadzi:  mgr Wiola  Karpiesiuk


Jak przejść proces przebaczania
Prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk

DEBATYPrzez południem
(9-11.30)
ZAPISY BEZ OGRANICZEŃ LICZEBNOŚCI

JAK POMÓC W PRZEBACZANIU – po zdradzie, rozwodzie, odejściu
Prowadzi:  Sychar
JAK POMÓC W PRZEBACZANIU – po poronieniu
Prowadzi:  Ks. dr Przemysław Drąg
JAK POMÓC W PRZEBACZANIU – po aborcji
Prowadzi:  Winnica Racheli
HORYZONT  BEZ GRANIC …   Kulturowy wymiar przebaczenia jako przejaw afirmacji życia 
Prowadzi:  dr Jacek Kurek

 

Studenci i doktoranci – udział gratis.

Pozostałe osoby – udział 20 zł (na koszty organizacyjne konferencji)

* ZAPISY na warsztaty  – Sekretariat Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSWrelacje.profilaktyka@uksw.edu.pl

Pozostałe zapisy: Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozjum2014.html

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W IMIENIU ORGANIZATORÓW:
Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i profilaktyki Uzależnień UKSW

Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

PLAKAT-PRZEBACZENIE

W ostatni czwartek miesiąca, tj. 27 lutego o godzinie 18.00 po Mszy św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93, o godzinie 19.30 odbyło się spotkanie Mareckiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Domu Katolickim. W spotkaniu uczestniczyły 3 osoby. Omówiliśmy książkę Mieczysława Guzewicza pt. „Miłość małżeńska może być piękna”.

Kolejne spotkanie w czwartek 27 marca.

W ostatni czwartek miesiąca, tj. 30 stycznia o godzinie 18.00 po Mszy św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93, o godzinie 19.30 odbyło się spotkanie Mareckiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Domu Katolickim obok kościoła. W spotkaniu uczestniczyły 3 osoby, a dotyczyło problemów małżeńskich uczestników spotkania.

Kolejne spotkanie w czwartek 27 lutego.

W sierpniu w ostatni czwartek miesiąca, tj. 29 sierpnia  o godzinie 19.30 odbyło się spotkanie Mareckiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Domu Katolickim obok kościoła.

Kolejne spotkanie w czwartek 26 września.