Ognisko w Markach – Parafia św. Izydora, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 93

Parafia
Spotkania odbywają się w trzeci wtorek miesiąca. Zaczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, następnie od godz.19.00 kontynuujemy spotkanie w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Kazimierz Sztajerwald. Parafia św. Izydora >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

WOKÓŁ KAŻDEGO Z NAS ŻYJĄ LUDZIE,
KTÓRZY NIE POTRAFIĄ PRZEBACZYĆ.
JAK IM MOŻNA POMÓC?

JAK WIĘKSZĄ TROSKĄ OTOCZYĆ ŻYCIE, JAK SPRAWIĆ, ABY BYŁO ONO BARDZIEJ GODNE I RADOŚNIEJSZE?

BĘDZIEMY SIĘ  NAD TYM ZASTANAWIAĆ W RAMACH SYMPOZJUM.

 

PRZEBACZENIE A DAR ŻYCIA

29 -30 MARCA 2014 ROKU

UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

29 marca 2014 roku

AULA SCHUMANA UKSW, ul. Wóycickiego 1/3

8.30 Msza Święta na rozpoczęcie sympozjum  – z udziałem Księdza Rektora UKSW, prof. Stanisława Dziekońskiego
przewodniczy:  Ks. Kard. Kazimierz Nycz

10.00 ROZPOCZĘCIE

SESJA PIERWSZA – PRZEBACZENIE

10.30 Przebaczenie w polskich tradycjach patriotycznych – o. prof. Jacek Salij, OP

11.00 Przebaczenie w ujęciu biblijnym – ks. prof. Waldemar Chrostowski

11.30-12.00 – przerwa kawowa

SESJA DRUGA – DAR ŻYCIA

12.00  Przyjąć Dar Życia  – ks. prof. Tadeusz Guz

12.30 Cud miłości – rozwój człowieka  w okresie prenatalnym – dr Irena Grochowska, mgr Marzena Zajączkowska

13.00 „Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki znałem Cię” – prof. KUL, dr hab. Dorota Kornas-Biela

13.30-14.30 – przerwa na obiad

14.30   Macierzyństwo i ojcostwo jako dar dla kobiety i mężczyzny- dr Maria Jankowska

SESJA TRZECIA  –  PRZEBACZENIE  A  DAR ŻYCIA

15.00 Trudności w przebaczaniu po traumie – dr Agnieszka  Hennel-Brzozowska

15.30 Poczucie winy a przebaczenie – o. dr Marek Tomczyk

16.00  „Za moje zdrowie proszę mamo nie pij” – profilaktyka FAS – prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

16.30-17.00 – przerwa kawowa – Winnica Racheli

17.00  TUŁACZE DZIECI – WIDOWISKO MUZYCZNO-POETYCKIE

 

30 marca 2014 roku

SEMINARIA8 godzinne
(9-16.00)
ZAPISY NA POSZCZEGÓLNE WARSZTATY
DO WYCZERPANIA LIMITU
(20 OSÓB)

Przebaczenie w rodzinie z problemem alkoholowym
Prowadzi:  mgr Tadeusz Wieszczyk
Przebaczenie w uzależnieniach
Prowadzi:  dr Luba Szawdyn
Przebaczenie toksycznym rodzicom
Prowadzi:  dr Maria Jankowska
Uzależnienie interpersonalne
a przebaczanie
Prowadzi: mgr Maria Chmielewska


Jak pomóc dzieciom wykorzystywanym seksualnie
Prowadzi:  mgr Wiola  Karpiesiuk


Jak przejść proces przebaczania
Prowadzi: mgr Katarzyna Krawczyk

DEBATYPrzez południem
(9-11.30)
ZAPISY BEZ OGRANICZEŃ LICZEBNOŚCI

JAK POMÓC W PRZEBACZANIU – po zdradzie, rozwodzie, odejściu
Prowadzi:  Sychar
JAK POMÓC W PRZEBACZANIU – po poronieniu
Prowadzi:  Ks. dr Przemysław Drąg
JAK POMÓC W PRZEBACZANIU – po aborcji
Prowadzi:  Winnica Racheli
HORYZONT  BEZ GRANIC …   Kulturowy wymiar przebaczenia jako przejaw afirmacji życia 
Prowadzi:  dr Jacek Kurek

 

Studenci i doktoranci – udział gratis.

Pozostałe osoby – udział 20 zł (na koszty organizacyjne konferencji)

* ZAPISY na warsztaty  – Sekretariat Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSWrelacje.profilaktyka@uksw.edu.pl

Pozostałe zapisy: Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozjum2014.html

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W IMIENIU ORGANIZATORÓW:
Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i profilaktyki Uzależnień UKSW

Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

PLAKAT-PRZEBACZENIE