Ognisko w Markach – Parafia św. Izydora, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 93

Parafia
Spotkania odbywają się w trzeci wtorek miesiąca. Zaczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, następnie od godz.19.00 kontynuujemy spotkanie w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Kazimierz Sztajerwald. Parafia św. Izydora >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: czerwiec 2014

W spotkaniu uczestniczyło 7 osób, w tym ksiądz i psychoterapeutka z poradni rodzinnej w Markach. Omówiliśmy rozdział 5 „Ukryte Ja” z książki Gary’ego Chapmana „Jak ocalić małżeństwo. Rozwiązania, które przynosi miłość”.

Mianem „ukrytego Ja” psycholodzy określają coś, co motywuje większość ludzkich zachowań. 
Najłatwiej jest dostrzec i zrozumieć zachowania motywowane przez potrzeby fizyczne. Znacznie trudniej jest pojąć zachowania motywowane potrzebami psychicznymi lub duchowymi.
Bardzo ważne jest, by mieć świadomość, że wszystkie nasze czyny są motywowane przez nasze wewnętrzne pragnienia i potrzeby. Do najważniejszych potrzeb psychicznych i duchowych, czyli pozbawionych charakteru fizycznego, które w głęboki sposób wpływają na nasze wewnętrzne samopoczucie należą:
 
1. potrzeba okazywania miłości i bycie kochanym – bardzo wiele zachowań, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, wypływa z potrzeby miłości 
2. potrzeba wolności – pragnienie kierowania własnym życiem i niepoddawania się kontroli innych – to pragnienie jest tak silne, że zawsze, gdy wyczuwamy, że ktoś usiłuje nami manipulować lub przejąć nad nami kontrolę, przyjmujemy postawę obronną lub wpadamy w gniew; jednak jeśli człowiek kieruje się wyłącznie własnymi pragnieniami i nie ma względu na innych, stanie się wkrótce niewolnikiem własnego Ja; wolność to nie samowola;  
3. potrzeba znaczenia – leży ona często u podłoża altruistycznych zachowań i kryje się za niestrudzonymi działaniami pracoholika; 
4. potrzeba odpoczynku i relaksu, której zaspokojenie przez współmałżonka możemy czasem interpretować, jako brak miłości; 
5. potrzeba więzi z Bogiem – w każdym z nas kryje się tęsknota za światem pozamaterialnym, jesteśmy istotami religijnymi i ta potrzeba nie została wymazana przez dogmaty współczesnej nauki, zaś wiele ludzkich zachowań wypływa z poszukiwania jedności z NIM; umieramy w dniu, w którym nasze życie przestaje być opromieniane Jego światłem; człowiek odczuwa potrzebę dającej pokój relacji z Bogiem.
 
Jeśli chcemy się nawzajem zrozumieć, musimy stawiać pytania:
Jakie motywy leżą u podłoża zachowań moich i współmałżonka?
Jakie potrzeby staramy się zaspokoić?
Co motywuje moje działania?
 
Drugim elementem „ukrytego Ja”, który wywiera silny wpływ na nasze postępowanie jest typ naszej osobowości, czyli stały sposób, w jaki odpowiadamy na wyzwania życia.
 
Istnieją 4 najbardziej rozpowszechnione typy, które opisuje autor. Są to: rozjemca, opiekun, wódz i wodzirej. Poznanie własnej osobowości i osobowości współmałżonka jest bardzo ważne, ponieważ metody, po które sięgamy w celu zaspokojenia wewnętrznej potrzeby przyjmowania i okazywania miłości, znaczenia, odpoczynku i więzi z Bogiem oraz innych potrzeb psychicznych i duchowych zależą od typu naszej osobowości. Jeśli to pojmiemy, będzie nam łatwiej zrozumieć postępowanie własne i współmałżonka i pomoże rozpocząć pozytywne zmiany w małżeństwie.
 
Kolejne spotkanie w ostatni czwartek czerwca, czyli  26.06., jak zwykle o 19.30, po mszy św. o godz. 18.00 i adoracji Najświętszego Sakramentu.