Ognisko w Markach – Parafia św. Izydora, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 93

Parafia
Spotkania odbywają się w trzeci wtorek miesiąca. Zaczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, następnie od godz.19.00 kontynuujemy spotkanie w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Kazimierz Sztajerwald. Parafia św. Izydora >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: wrzesień 2014

W spotkaniu uczestniczyły 3 osoby. Przeczytaliśmy skrypt o RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowania) traktujący o emocjach, uczuciach, nastroju emocjonalnym, o tym, jak postawy i przekonania nami kierują oraz o zasadach zdrowego myśleniaj.
Racjonalna Terapia Zachowania to spójny model poznawczo-behawioralny, którego twórcą jest amerykański psychiatra dr Maxie C. Maultsby. Podstawowym założeniem tej koncepcji jest, że „to nie fakty wywołują emocje, lecz to, co o nich myślimy”. RTZ uczy, jak odróżniać swoje przekonania od rzeczywistości, wykraczając poza ograniczenia umysłu. Oferuje proste i skuteczne narzędzia samopomocy emocjonalnej, dostępne dla każdego, wykorzystywane również przez profesjonalistów. Wyposażeni w te narzędzia do pracy z przekonaniami i twórczego korzystania z wyobraźni, uczymy się wychodzić poza nawykowe wzorce reakcji i świadomie używać umysłu, by kreować swoje życie. Wówczas stajemy się bardziej niezależni od okoliczności, zdrowsi emocjonalnie i fizycznie, odpowiedzialni i prawdziwie wolni, a nasze życie ma szansę stać się fascynującą przygodą.

Podstawowym modelem terapeutycznym jest „ABCD Emocji“ czyli skąd biorą się emocje:

A – Zdarzenie aktywujące (Twoje spostrzeżenia)
B – Przekonania (Twoje myśli i przekonania)
C – Emocje (Twoje uczucia)
D – Zachowanie fizyczne (Twoje działanie)

Następne spotkanie 25 września 2014 r. Zapraszamy!