Ognisko w Markach – Parafia św. Izydora, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 93

Parafia
Spotkania odbywają się w trzeci wtorek miesiąca. Zaczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, następnie od godz.19.00 kontynuujemy spotkanie w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Kazimierz Sztajerwald. Parafia św. Izydora >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: maj 2015

W spotkaniu wzięło udział 6 osób, w tym ksiądz i psycholog-psychoterapeuta. Omawialiśmy kolejny, IV rozdział z książki państwa Gajdów pt. „Rozwój. Jak współpracować z łaską”, poświęcony poczuciu własnej wartości. Zwróciliśmy szczególną uwagę na poniższe fragmenty:

„Na poziomie JA PRAWDZIWEGO nie potrzeba niczego budować – człowiek po prostu styka się z własną wartością.
Z tego poziomu doświadczamy, że nasza wartość jest nieskończona, ponieważ wynika z samego aktu stwórczego Boga, który chciał nas dla nas samych. Człowiek żyjący w świadomości tej prawdy nie potrzebuje nikomu udowadniać swojej wartości, bo jest nieustannie afirmowany od wewnątrz przez Miłość, która go stwarza.
Wartości człowieka nie można ani pomniejszyć ani powiększyć, nie potrzeba też nad nią pracować. Można mieć kontakt z własną wartością lub go nie mieć.
(…) Poczucie wartości to coś 'zero-jedynkowego’: albo mam kontakt z własną wartością (JA PRAWDZIWE), albo go nie mam wcale (JA FAŁSZYWE). (…)
Z punktu widzenia dostępu do własnej wartości, rozwój nie ma charakteru wzrostu liniowego, lecz polega na „przeskakiwaniu” z JA FAŁSZYWEGO na JA PRAWDZIWE („z piasku na skałę, z piasku na skałę” i tak dalej).”