Ognisko w Markach – Parafia św. Izydora, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 93

Parafia
Spotkania odbywają się w trzeci wtorek miesiąca. Zaczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, następnie od godz.19.00 kontynuujemy spotkanie w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Kazimierz Sztajerwald. Parafia św. Izydora >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu 19 stycznia w Markach wzięło udział 7 osób. Dzieliliśmy się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami  po przeczytaniu kolejnego rozdziału książki państwa Gajdów „Rozwój. Jak współpracować z łaską?”, z którego dowiadujemy się, że „rozwój wewnętrzny wymaga poznania samego siebie i przyjęcia prawdy o sobie.  Docieranie do prawdy o sobie wymaga determinacji, odwagi oraz dyspozycyjności intelektualnej, która wyraża się w gotowości usłyszenia czegoś trudnego, przyjęcia innego myślenia, odmiennego od tego, co przez tyle lat uznawaliśmy za prawdziwe. „Jest to bardzo trudne, ale też uwalniające.  Państwo Gajdowie w swej książce piszą: „Jeśli chcemy się rozwijać, mamy pewną walkę do stoczenia. Przeciwnik ukrywa się przed nami; chce nas zaskoczyć i jak partyzant atakuje, sam pozostając w ukryciu. Tym przeciwnikiem jest JA FAŁSZYWE i aby go zwyciężyć, trzeba poznać jego strategię.(…)

Dzięki poznaniu struktury swego JA FAŁSZYWEGO, zaczynamy wyłapywać myśli, postawy, działania i osądy, które są mechanizmami obronnymi, oddzielającymi nas od rzeczywistości. (…) Niektórzy przeżywają szok, gdy orientują się, że niemal cały ich kierunek życiowy czerpał inspirację z JA FAŁSZYWEGO. Odzyskiwanie 'niepodległości wewnętrznej’ kosztuje człowieka wiele bólu, lecz ten ból przestaje być istotny wobec radości z odzyskania samego siebie.”

Następne spotkanie 16 lutego. Tym razem więcej o uczuciach, o których wiemy już, że nie mają wartości moralnej. Znaczenie moralne mają czyny podejmowane pod wpływem uczuć. Zapraszamy serdecznie!