Ognisko w Markach – Parafia św. Izydora, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 93

Parafia
Spotkania odbywają się w trzeci wtorek miesiąca. Zaczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, następnie od godz.19.00 kontynuujemy spotkanie w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Kazimierz Sztajerwald. Parafia św. Izydora >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na ostatnim spotkaniu, w którym uczestniczyło 6 osób i ksiądz, omawialiśmy bierny sposób rozbijania JA FAŁSZYWEGO na podstawie kolejnego rozdziału z książki Moniki i Marcina Gajdów „Rozwój. Jak współpracować z łaską”.

„(…) Współpraca z łaską wymaga w pewnym momencie radykalnych kroków,  mających na celu rozbrojenie mechanizmów obronnych, oddzielających nas od rzeczywistości: od Boga, od nas samych i od naszych bliźnich. Nazywać to będziemy rozbijaniem JA FAŁSZYWEGO. Może się ono odbywać w sposób bierny lub aktywny.
(…)
Rozbijanie bierne polega na przylgnięciu do osobistej historii. Oznacza to nie tylko zgodę na wszystko, co przychodzi, ale coś znacznie więcej – współpracę z każdym bez wyjątku wydarzeniem, relacją, stanem wewnętrznym i zewnętrznym, w jakim się znajdujemy.
(…)
To od nas zależy, czy trudne wydarzenia przeżyjemy ku wzrostowi i oczyszczeniu, czy też zaczniemy rozpaczać i użalać się nad sobą.
(…)
Jednak nawet najtragiczniejsze sytuacje możemy przeżywać w taki sposób, że będą nas wewnętrznie rozwijać i ostatecznie służyć naszemu wzrostowi. Bez świadomej decyzji na współpracę z tym, co trudne, bóle, które niesie ze sobą życie, będą nas dezintegrować i wprowadzać w gorycz, żal, pogardę lub nieprzebaczenie.
(…)
Wszystko, co przychodzi, może być łaską. Wszystko może mnie uszlachetniać – nawet (a może zwłaszcza!) sytuacje po ludzku najtrudniejsze (…)”

Zapraszamy na najbliższe spotkanie w trzeci wtorek lutego (21.02) o godz. 19.00, na którym planujemy zająć się aktywnym rozbijaniem JA FAŁSZYWEGO.