Ognisko w Markach – Parafia św. Izydora, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 93

Parafia
Spotkania odbywają się w trzeci wtorek miesiąca. Zaczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, następnie od godz.19.00 kontynuujemy spotkanie w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Kazimierz Sztajerwald. Parafia św. Izydora >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Na spotkaniu majowym rozmawialiśmy o pracy nad sobą na podstawie ostatniego rozdziału książki M.M. Gajdów „Rozwój. Jak współpracować z łaską?”
Pięć obszarów, które warto podjąć, rozpoczynając świadomą współpracę z łaską to:
– wgląd (poznanie siebie)
– praca z myślami
– bierne i aktywne rozkruszanie niekorzystnych mechanizmów obronnych
– miłość
– życie wewnętrzne (modlitwa).
W pracy nad sobą nie chodzi o naszą perfekcję, lecz o miłość. Podejmujemy ją, aby lepiej i bardziej miłować, a nie po to, aby wyeliminować swe niedoskonałości. Nie oznacza to bynajmniej naszej zgody na grzech, temu zawsze powinniśmy się przeciwstawiać. Jednak podejmując postanowienia, wybierajmy je w obszarze, w którym możemy uczynić coś dobrego. Często okazuje się, że kto na serio zajął się miłością drugiego człowieka, dostępuje niespodziewanie integracji w sferach, które były dla niego dotąd pasmem klęsk. Każdy z nas może bezinteresownie dawać coś drugiemu, nawet jeśli sam doświadcza ogromnych deficytów. Miłość wyzwala.
Następne spotkanie 20 czerwca, jak zwykle o 19.00.