Ognisko w Markach – Parafia św. Izydora, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 93

Parafia
Spotkania odbywają się w trzeci wtorek miesiąca. Zaczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, następnie od godz.19.00 kontynuujemy spotkanie w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Kazimierz Sztajerwald. Parafia św. Izydora >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: maj 2018

Na spotkaniu kwietniowym i majowym, oprócz dzielenia się, rozmawialiśmy o darach Ducha Św.
Episkopat Polski zalecił na lata 2018 i 2019 rozważania dotyczące tej Osoby Trójjedynego Boga.
Katalog darów Ducha Św. pochodzi z ks. Izajasza 11, 1-2.
O Dary Ducha Świętego warto prosić, modlić się.
Rozważaliśmy dar mądrości i dar rozumu.

Dar mądrości
Wg leksykonu duchowości katolickiej, jest to dar patrzenia na rzeczywistość oczyma samego Boga, Jego spojrzeniem, widzenie wszystkiego w perspektywie wieczności. To dar postrzegania życia tak, jak widzi Jezus Zmartwychwstały. To patrzenie Bożym instynktem, w sposób duchowy, który nie jest zasługą inteligencji ludzkiej i wykształcenia. To dar przenikania Bożych Tajemnic.

PYTANIA DO ROZWAŻANIA:
1. Jakie miejsce w moim życiu ma Boży zamysł?
2. Czy dostrzegam Boże działanie w trudnych wydarzeniach mojego życia?
3. Jak często proszę Boga o mądrość?

Dar rozumu
To kolejna sprawność, w którą wyposaża nas Bóg, a która pozwala na dogłębne zrozumienie (co jest u korzenia) ważnego wydarzenia w naszym życia w świetle myśli Boga. To łaska, którą daje Duch Św., pozwalająca spojrzeć, zrozumieć i poznać wydarzenie w Świetle Boga. Dokonuje się to przez olśnienie, błysk intuicji (skrócone rozumowanie) niepochodzące z inteligencji ludzkiej. To jednoczesne i natychmiastowe zrozumie etapu życia w Świetle Słowa Bożego (Łk 24, 13-24 – wędrówka uczniów do Emaus). Duch Św. przecina pewne sytuacje i daje zrozumienie, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć sprawy ludzkie i Boskie. Ale nie zrozumiemy wszystkiego, lecz tylko tyle, ile na danym etapie życia możemy pojąć.

PYTANIA DO ROZWAŻANIA:
1. Jak pojmuję swoje życie? W którym miejscu mój rozum jest „na uwięzi”?
2. W co mam się zaangażować na tym etapie mojego życia? Czym sensownym wypełnić dzień?
3. Co mogę robić, by Duch Św. mógł „wylądować” z darem rozumu? (panować nad zmysłami; wyjść na pustynię, bo Bóg mówi w ciszy; zaufać Bogu pomimo ciemności; prosić Ducha Św. o dar rozumu; dziękować, zanim otrzymam…)

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w trzeci wtorek miesiąca, tj. 19 czerwca.