Ognisko w Markach – Parafia św. Izydora, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 93

Parafia
Spotkania odbywają się w trzeci wtorek miesiąca. Zaczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w parafii św. Izydora, następnie od godz.19.00 kontynuujemy spotkanie w Domu Katolickim (obok kościoła), al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 93. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Kazimierz Sztajerwald. Parafia św. Izydora >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W spotkaniu uczestniczyło 7 osób. Rozmawialiśmy o 2 kroku, o działaniu Pana Boga w naszym życiu.
Renata opowiedziała o kryzysie w swoim małżeństwie i o tym, jak Pan Bóg posługując się warsztatem 12 kroków dla chrześcijan uzdrowił ją i jej małżeństwo.
Zapraszamy na spotkanie o trzecim kroku w trzeci wtorek kolejnego miesiąca, tj. 17 marca.